en
Online Booking

Online booking

Cancel a booking

Đặt phòng

Đặt phòng Vui lòng điền thông tin đặt phòng của bạn theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Hệ thống phòng
Phòng Superior
1,900,000 VNĐ/đêm
Phòng Suite
4,030,000 VNĐ/đêm
Phòng Deluxe
2,510,000 VNĐ/đêm
Thông tin đặt phòng
Thông tin khách hàng